เด็ก ๆ ไม่ชอบเรียนวิชาเลขเพราะเหตุใด?

  • เพราะเขาคิดเลขไม่เป็น หรือคิดได้แต่ไม่คล่องรู้สึกว่ายาก โดยเฉพาะการบวก ลบ คูณ หาร ในชั้นอนุบาล ถึง ป.3 อันเป็นพื้นฐาน หากเด็กคนใดไม่สามารถทำได้อย่างชำนาญแล้ว เด็กคนนั้นก็จะไม่สามารถต่อยอดไปทำเลขที่ซับซ้อนขึ้นไปได้เลย หรือหากทำได้ก็จะรู้สึกว่ายากขึ้นไปเรื่อย ๆ จนไม่ชอบเรียนวิชาเลขไปในที่สุด!
แล้วจะแก้ไขยังไงดี?
  • ต้องให้เขากลับมาเริ่มฝึกทำแบบฝึกหัดเลขข้อง่าย ๆ ที่เขาทำได้สบาย ๆ ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มความยากขึ้นไปทีละนิด ให้เขาฝึกคิดฝึกทำโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะผิด  เพราะเขาสามารถทำซ้ำกี่รอบก็ได้จนกว่าจะถูกและทำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ต่อยอดไต่ระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อเขาทำได้เขาก็จะเห็นว่าวิชาเลขง่าย เขาชอบวิชาเลข
หากเด็ก ๆ คิดเลขได้คล่องอยู่แล้ว จำเป็นต้องเรียนไหม?
  • หากคุณต้องการให้เขาคิดเลขได้คล่องขึ้นไปอีก ก็ควรพิจารณาให้เรียน เพราะเรามีแบบฝึกหัดเลขให้เขาได้ฝึกทำมากมาย ซึ่งการทำแบบฝึกหัดแต่ละครั้งโจทย์จะไม่เหมือนกันเลย เขาจะพัฒนาทักษะการคิดขึ้นไปเรื่อย ๆ ไปจนสุุดศักยภาพของเขา เราแนะนำว่า ให้เขาได้ฝึกคิดฝึกทำแบบฝึกหัดทุก ๆ วัน วันละอย่างน้อย 1 ชุด แล้วคุณจะเห็นผลในเวลาไม่นาน

สมัครสมาชิกฟรี! เรียนฟรี! สมัครสมาชิก

    รายวิชาทั้งหมด